Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

13:50
7618 5279 500
Reposted fromNocephya Nocephya
13:20
9017 169e 500
Reposted fromweapons weapons viadivi divi
13:19
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
13:19
Tacy są dorośli. Żyją, żyją i zapominają, jak żyć.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
13:18
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadivi divi

August 16 2019

13:28
1929 aeba
13:27
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena vianaiwna naiwna
13:27
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
13:25
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic
13:23
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania vianaiwna naiwna
13:20

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaiwillkillmyself iwillkillmyself

June 20 2019

11:44
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
11:44
7442 8cb5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadivi divi
11:43
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
11:42
1185 a58f
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viadivi divi
11:42
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
11:41
W niedzielny wieczór wszystko traci sens.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viadivi divi
11:40
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viamononok mononok
11:40
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
11:39
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl