Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

13:37
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.

April 29 2018

09:05
09:02
4994 6933
Reposted fromelinela elinela

April 23 2018

11:34
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
10:58
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viafantazja fantazja

April 22 2018

21:27

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSylvka Sylvka
21:27
6042 4edd 500
Świetlicki - lekarz diagnosta. 
Reposted fromautosennosc autosennosc viaramoneska ramoneska
21:24
4858 974b
Reposted fromtayfun tayfun viaPandaAttack PandaAttack
21:23
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska
21:23
3394 5d2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska
21:22
Reposted fromFlau Flau viakundel kundel
21:21
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaitwaspain itwaspain
21:21
Reposted fromtwice twice viapiehus piehus
21:20
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadurowe adurowe
21:10
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
21:10
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
21:09
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
21:09
3763 2908
Reposted fromyourtitle yourtitle

April 20 2018

19:33
Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
18:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl