Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

10:50
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny viaindiferencia indiferencia

June 28 2017

16:44
Reposted fromFlau Flau viadeadly deadly

April 20 2017

16:23

April 05 2017

19:00
18:58
2177 d5f7 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viasoSad soSad
18:51
2135 4360 500

itsagifnotagif:

It hurts how relatable this is

18:49
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaadurowe adurowe
18:49
Wystarczy człowiekowi dać dość czasu, a do wszystkiego
przywyknie.
— Nicholas Sparks, Pamiętnik
18:42
18:42
18:41
18:40
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad via100suns 100suns
18:40
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus via100suns 100suns

March 07 2017

12:38

February 18 2017

18:38
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
18:33
18:33
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viaadurowe adurowe
18:30
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamisery misery
18:30
4726 f8c3
Reposted frompursuit pursuit viahouseofpain houseofpain

June 03 2015

19:54
5211 ec25
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viaisilme isilme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl