Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

13:28
1929 aeba
13:27
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena vianaiwna naiwna
13:27
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
13:25
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic
13:23
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania vianaiwna naiwna
13:20

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaiwillkillmyself iwillkillmyself

June 20 2019

11:44
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
11:44
7442 8cb5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadivi divi
11:43
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
11:42
1185 a58f
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viadivi divi
11:42
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
11:41
W niedzielny wieczór wszystko traci sens.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viadivi divi
11:40
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viamononok mononok
11:40
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
11:39
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako viamononok mononok
11:33
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamononok mononok
11:33
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viamononok mononok
11:32
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viamononok mononok
11:31
11:29
5009 4e98
Reposted fromsoftboi softboi viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl